Disclaimer

Doel van de website

De website www.bokido is een website van vzw cunamo waar kennis wordt gedeeld, kinderen worden gestimuleerd om creatief te zijn, producten worden verkocht en workshops worden verstrekt.
Deze website wil een gewone toegang geven aan de gebruiker. Alle informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. 

Gebruik van de website

Vzw cunamo besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks voortdurende geleverde inspanningen kan vzw Cunamo niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de informatie die op de website is vermeld tekortkomingen zou vertonen, zal vzw Cunamo de nodige inspanningen leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden aantreft, kunt u contact opnemen via het contactformulier.
Vzw Cunamo wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.
De inhoud van de website (links en hyperlinks) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. 

Vw cunamo spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Vzw cunamo kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Vzw cunamo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat ui het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links verwezen naar externe websites, naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Vzw cunamo  beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid, juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen, noch over de producten waarnaar wordt verwezen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Vzw cunamo aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe website en hun inhoud of verkopen.