In Het NIeuwsblad van 3 november 2018 vertelde de Boekenbeursbaas Alexis Dragonetti dat uit een gerenommeerde studie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dat de tienjarigen in ons land voor begrijpend lezen maar meer op de 32ste plaats staan. Vijftien jaar geleden was dat nog de 4e plaats. De letters worden nog wel gelezen, maar verbanden leggen tussen woorden en zinnen gaat steeds moeilijker. Voor een kenniseconomie die wij vormen, is dat een probleem. We zouden riskeren een duale maatschappij te maken van lezers en niet-lezers. Het belang van taal en lezen zou onderschat worden. Hij zegt dat alle middelen goed zijn om jongeren aan het lezen te zetten.
 
Dus waarom geen box van Bokido zodat je kind kan beginnen met het maken van een eigen boek of strip. Wedden dat dit de interesse voor taal en lezen automatisch stimuleert ?