Luistertips voor een gesprek met je kinderen kan je vinden op de website van vzw Awel via deze link : https://awel.be/luister.

Er zijn 6 tips :

1) maak tijd : maak tijd om te luisteren naar je kind, zoek een rustig moment

2) knik : door te knikken of een kleine opmerking te geven, laat je je kind weten dat je écht actief luistert. Dit zal stimuleren om verder te vertellen

3) stel vragen : ga er niet van uit dat je zomaar alles begrijpt, stel vragen, wees nieuwsgierig om meer te weten

4) laat stiltes vallen : zo kunnen jullie beiden nadenken of er nog iets is dat moet verteld worden of kan gevraagd worden

5) check : vat een stuk van het verhaal met je eigen woorden samen, zo kan je nagaan of je alles goed begrepen hebt

6) luister lang genoeg : ga niet te snel oplossingen formuleren, anders kan de indruk ontstaan bij het kind dat het niet begrepen wordt of kan je kind defensief worden.

Op de website van Awel kan je nog bijkomende rapporten vinden over gesprekken met kinderen en andere interessante informatie.